Tematyka zajęć szkoleniowych 

 

PROJEKT „JESZCZE PO KROPELCE – DOBRY DIAGNOSTA LABORATORYJNY”

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

 LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH

 

Zawód diagnosty laboratoryjnego w świetle ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

 

 

wykłady

 

3

 

Organizacja pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym ( MLD ) – przepisy prawa i praktyka

 

wykłady

2

 

Przepisy prawa dotyczące nadzoru, wyposażenia i dokumentacji w MLD

 

 

wykłady

 

1

 

Rozporządzenie MZ w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych;

Rozporządzenie MZ w sprawie dokumentacji medycznej;

Ustawa o wyrobach medycznych

 

ćwiczenia

4

 

Laboratoryjne systemy informatyczne w MLD

 

ćwiczenia

2

 

Zasady przygotowania procedury medycznej

 

ćwiczenia

3

 

Sterowanie kontrolą jakości w MLD

 

wykłady

2

 

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – budowa i funkcjonowanie systemu

 

wykłady

3

 

Interpretacja wyników kontroli wewnętrznej

 

ćwiczenia

5

 

Systemy sprawdzianów międzylaboratoryjnych

 

ćwiczenia

5

 

Systemy zarządzania jakością w MLD w świetle obowiązujących wymogów prawnych

 

wykłady

2

 

Planowanie, budowa i utrzymanie systemu zarządzania jakością

 

wykłady

3

 

Praktyczne tworzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością – księga LOG, instrukcje SOP, księga jakości

 

ćwiczenia

5

 

Wynik badania laboratoryjnego jako źródło ważnych informacji w procesie diagnostycznym pacjenta

 

wykłady

2

 

Wynik badania laboratoryjnego jako źródło ważnych informacji w procesie diagnostycznym pacjenta – interpretacja wyników w aspekcie potencjalnych niezgodności

 

ćwiczenia

3

 

Prawidłowe przygotowanie pacjenta do badań oraz prawidłowe pobieranie materiału biologicznego jako czynniki eliminujące występowanie błędów przedlaboratoryjnych

 

wykłady

2

 

Wpływ błędów przedlaboratoryjnych na wynik badania   laboratoryjnego - interpretacja wyników w aspekcie prawidłowego przygotowania pacjenta do badania oraz prawidłowego pobrania materiału

 

ćwiczenia

3

 

Interferencje oraz błędy przedlaboratoryjne wpływające na wartość diagnostyczną badań biochemicznych

 

wykłady

2

 

Interferencje oraz błędy przedlaboratoryjne wpływające na wartość diagnostyczną badań mogących zmieniać ich wartość diagnostyczną

 

 

ćwiczenia

3

 

Interferencje oraz błędy przedlaboratoryjne wpływające na wartość diagnostyczną badań immunochemicznych

 

wykłady

2

 

Interpretacja wyników badań immunochemicznych z uwzględnieniem niezgodności mogących zmieniać ich wartość diagnostyczną

 

ćwiczenia

3

 

Organizacja pracowni analitycznej zgodna ze standardami Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

 

wykłady

1

 

Wpływ błędów przedlaboratoryjnych na wynik badania ogólnego moczu

 

wykłady

1

 

Badanie ogólne moczu - czy tylko w chorobach nerek

 

ćwiczenia

1

 

Badanie przesiewowe w analityce – odpowiedź na potrzeby pacjentów i lekarzy

 

ćwiczenia

1

 

Współczesne metody oznaczania białka w moczu, różnicowanie białkomoczu kłębuszkowego i kanalikowego

 

ćwiczenia

1

 

Wprowadzenie do diagnostyki parazytologicznej:

a. podstawowe pojęcia w parazytologii

b. rozprzestrzenienie i epidemiologia chorób pasożytniczych

 

wykłady

1

 

Organizacja pracy w pracowni parazytologii w świetle aktów prawnych:

a .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009r

b. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r

 

wykłady

1

 

Procedury pobierania, wstępnego opracowania i transportu materiałów do badań   parazytologicznych

 

ćwiczenia

1

 

Diagnostyka pasożytów przewodu pokarmowego

a. Czynniki etiologiczne wybranych chorób przewodu pokarmowego - omówienie ze szczególnym uwzględnieniem stadiów rozwojowych pasożyta występujących u człowieka

b. Diagnostyka parazytologiczna kału – metody

 

ćwiczenia

2

 

Zespół larwy trzewnej wędrującej - czynniki etiologiczne

 

wykłady

1

 

Oportunistyczne inwazje pasożytnicze zagrażające człowiekowi

 

wykłady

1

 

Diagnostyka pasożytów tkanek i narządów

 

ćwiczenia

1

 

Diagnostyka toksoplazmozy

a. toksoplazmoza nabyta

b. toksoplazmoza wrodzona

 

ćwiczenia

1

 

Wykorzystanie metod serologicznych do oceny fazy zarażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii

 

ćwiczenia

1

 

Komórkowość osadu moczu

 

wykłady

1

 

Automatyzacja badania osadu moczu

 

wykłady

1

 

Osad moczu prawidłowy i patologiczny

 

ćwiczenia

1

 

Interpretacja wyników badania ogólnego moczu

 

ćwiczenia

2

 

Specyfika i odrębności badań hematologicznych z uwzględnieniem pacjentów pediatrycznych

 

 

wykłady

 

1

 

Krwiotworzenie – powstawanie szeregów komórkowych

       - układ czerwonokrwinkowy – norma a patologia,

       - układ białokrwinkowy – szeregi komórkowe obecne we krwi obwodowej

 

wykłady

1

 

Niedokrwistości – podział   

 

wykłady

1

 

Niedokrwistości - diagnostyka laboratoryjna

 

wykłady

1

 

Białaczki i chłoniaki – diagnostyka różnicowa

 

wykłady

1

 

Zespoły dysplastyczne

 

wykłady

1

 

Diagnostyka laboratoryjna chorób rozrostowych

 

wykłady

1

 

Inne badania laboratoryjne mające zastosowanie w diagnostyce chorób krwi

 

wykłady

1

 

Wpływ fazy przedanalitycznej na wyniki badań hematologicznych

 

ćwiczenia

1

 

Analizatory hematologiczne – wady i zalety zastosowanych rozwiązań technicznych i przydatność w diagnostyce hematologicznej a obraz mikroskopowy krwi

 

ćwiczenia

1

 

Kontrola jakości badań hematologicznych a problemy w codziennej praktyce laboratoryjnej

 

ćwiczenia

1

 

Interpretacja wyników badań morfologii krwi z różnych typów analizatorów hematologicznych. Kryteria kwalifikacji do oceny mikroskopowej morfologii krwi

 

ćwiczenia

1

 

Antygeny układów grupowych krwinki czerwonej. Przeciwciała i ich znaczenie kliniczne.

- Zakres badań wykonywanych przed przetoczeniem krwi i jej składników

- Zasady stanowiące serologiczną podstawę krwiolecznictwa

- Immunologiczne zasady przetaczania koncentratów krwinek płytkowych.

- Rodzaje, etiologia i profilaktyka powikłań poprzetoczeniowych

- Immunologiczna analiza hemolitycznych powikłań poprzetoczeniowych

 

wykłady

3

 

Diagnostyka i profilaktyka konfliktu matczyno-płodowego

Choroba hemolityczna płodu/noworodka (ChHP/N)

Zasady przygotowywania krwi do transfuzji dopłodowej, wymiennej i uzupełniającej

 

ćwiczenia

2

 

Podział niedokrwistości autoimmunohemolitycznych

Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych

Badania związane z przeszczepianiem krwiotwórczych komórek macierzystych

 

ćwiczenia

2

 

System zapewnienia jakości w służbie krwi, w tym: zasady haemovigilance – czuwania nad bezpieczeństwem krwi

 

ćwiczenia

1

 

Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych

 

wykłady

2

 

Diagnostyka laboratoryjna stanów nadkrzepliwości i zakrzepic

 

wykłady

2

 

Diagnostyka laboratoryjna złożonych zaburzeń hemostazy

 

wykłady

1

 

Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych

 

ćwiczenia

2

 

Diagnostyka laboratoryjna stanów nadkrzepliwości i zakrzepic

 

ćwiczenia

2

 

Diagnostyka laboratoryjna złożonych zaburzeń hemostazy

 

ćwiczenia

1

 

Mikroskopowa diagnostyka różnicowa pseudotrombocytopenii i małopłytkowości oraz innych anomalii w morfologii płytek krwi

 

ćwiczenia

1

 

Retikulocyty – ocena mikroskopowa a ocena  z zastosowaniem analizatora hematologicznego, interpretacja wyników ; OB./ WSEr. i Ht – metoda manualna a automatyczna

 

ćwiczenia

1

 

Zmiany w obrazie mikroskopowym w układzie czerwonokrwinkowym, erytroblastoza

 

ćwiczenia

1

 

Odnowa normocytowa a megaloblastyczna a obraz krwi w  niedokrwistości hemolitycznej

Inne badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce niedokrwistości

 

ćwiczenia

1

 

Odczyny zapalne - różnicowanie; mononukleoza, choroby wirusowe

 

ćwiczenia

1

 

Zmiany w obrazie mikroskopowym szeregu biało krwinkowego

 

ćwiczenia

2

 

Nowoczesne techniki przydatne w diagnostyce chorób rozrostowych krwi

 

ćwiczenia

1

 

Różnicowanie morfologiczne białaczek ostrych i przewlekłych w obrazie mikroskopowym

 

ćwiczenia

2

 

Łącznie 120 godzin szkoleniowych ( w tym 72 godziny ćwiczeń / warsztatów i 48 godzin wykładów )

2012-08-20
Pierwsze zajęcia szkoleniowe po przerwie wakacyjnej !!!
Szanowni Państwo, przypominamy iż w najbliższy weekend 25-26.08.2012 odbędą się pierwsze zajęcia szkoleniowe po przerwie wakacyjnej.
2012-07-02
Rekrutacja zakończona !!!
Szanowni Państwo, w związku z powtarzającymi sią zapytaniami informujemy, iż rekrutacja uczestników projektu szkoleniowego została już ostatecznie zakończona.
Kapitał ludzki Łódzkie Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona WWW współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Copyright © 2021 Aditus - Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.edu.aditus.com.pl/tematyka-zajec/